หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > ปรากฏการณ์สุริยุปราคา
ปรากฏการณ์สุริยุปราคา
ปรากฏการณ์สุริยุปราคา
22 Jun, 2020 / By horoscopes
Images/Blog/8zQFP6Bw-560000008905308.jpg

   วันนี้วันที่ 21 มิถุนายน 2563 จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา และเป็นวันคริษมายัน คือกลางวันยาวที่สุด ในรอบปี จะเริ่มเห็นได้ตั้งแต่ 13:16 น.เป็นต้นไป   
ได้เห็น ความตื่นตระหนก ใน โลกโซเชียล    ที่บอกว่า มีผู้รู้ทางโหราศาสตร์ ได้เตือนและแชร์กันไปทั่วว่าห้ามออกไปโดน แสง พระอาทิตย์โดยเด็ดขาดจะเป็นอันตรายและทำให้ชีวิตเกิดอาเพศต่างๆนาๆ
   

      อันนี้ต้องทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับตัวข้าพเจ้าเอง ได้ศึกษาโหราศาสตร์มา กว่า 40 ปีซึ่งก็พยายามทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาว่ามีผลกระทบอย่างไรจริงๆแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติหรือที่เรียกว่าโลกดวงจันทร์และพระอาทิตย์มีวงโคจรเดินเป็นเส้นตรงกันก็ย่อมเป็นการบังกันตามปกติเหมือนเราเอาของ 2 อย่าง ไปบังโคมไฟหรือไฟฉายดู อีก 2 อย่างไม่มีแสงในตัวเองก็ย่อมเป็นเงาบังกันโดยเฉพาะสิ่งที่อยู่ด้านล่างจะโดนบังเป็นเรื่องปกติ
ในเรื่องนี้ถ้าถามว่ามีผลอะไรหรือไม่ตามหลักโหราศาสตร์ในราศีเมถุนก็จะมีพระจันทร์พระอาทิตย์และราหู สถิตในราศีเดียวกัน ความหมายของดาว 3 ดวงนี้ถ้าเป็นดวงคนก็จะต้องบอกว่าเกิดสภาวะเศร้าหมองหรือความกังวลความกลัวคิดมากขึ้นมาได้ในดวงเดิมหรือดวงเกิดของคนที่มีดาวดังกล่าวนี้แต่ในสถานการณ์ของเหตุการณ์

      ดังวันนี้จะเป็นสภาวะหรือภัยอาเพศ ที่จะต้องมีผลกระทบคนทั่วไปหรือหลายๆคนก็หาไม่ เพราะดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันในการเกิดของแต่ดวงแต่ละคน 
ดังนั้นก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่า สุริยุปราคาที่จะเกิดวันนี้ ก็ไม่ได้ว่าต้องกระทบ กับบุคคล ให้เป็นไป ต่างๆนานาที่น่ากลัว เพราะดวงคนแต่ละคนเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละดวงเท่านั้นไม่อยากให้ทุกท่านหวาดวิตกกังวลเกินไปเพียงแต่เวลาดูสุริยุปราคาก็อย่าดูด้วยตาเปล่าควรจะใช้ อุปกรณ์ในการดูเพื่อให้สายตาเราปลอดภัยเท่านั้น (มีโทร.เข้ามาถามในเรื่องนี้จนโทรศัพท์แบ็ตหมด 555)

หมายเหตุ #ถ้าสริยุปราคาหรือจันทรุปราคาทำให้คนจนรวยได้และทำให้คนรวยจนได้ อีก7ปีข้างหน้าคนจนตั้งตารออีกดีไมไม่ต้องทำอะไรก็จะรวยได้เพราะจะมีอีก  ส่วนคนรวยก็หลีกเลี่ยงเอาน๊ะ

Like
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2020
Vevo Systems Co., Ltd.