หน้าหลัก > รายการ > ดาวพระพุธ
ดาวพระพุธ
ดาวพระพุธ
04 Aug, 2020 / By horoscopes
Images/Blog/EC6UltcC-mars_red_planet_stars_space_68492_1920x1080.jpg

           ดาวพระพุธ (๔) การสังคม การเจรจา  สื่อสาร  หรือผู้ที่เกิดวันพุธ
 ดาวพระพุธเป็นดาวที่อยู่ใกล้พระอาทิตย์ที่สุด เป็นดาวที่ไม่ห่างเลยข้ามราศี ระหว่างกัน เดินหน้าก็เพียงราศีเดียว อยู่หลังก็เพียงราศีเดียว  จะหมุนรอบพระอาทิตย์ประมาณ  ๘๘  วันต่อรอบ     
 

      ดาวพระพุธเป็นดาวที่ครองราศี  เมถุน  และราศี กันย์  ราศีเมถุนเป็นภพที่สามของลัคนาโลก หมายถึงการคมนาคม การเจรจา การสื่อสาร การทูต  การต่อรอง  การเจรจาเพื่อให้หยุดการต่อสู้  การสร้างความบันเทิง การสังคม การเดินทางระยะใกล้ ๆ ชอบความหลากหลายมีความสามารถในด้านการค้า  ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น ดาวพระพุธอีกดวงที่ครองสองราศี  และก็ย่อมให้ความหมายในสองด้าน ทั้งในด้านดีและด้านไม่ดี  ดาวพระพุธในราศีกันย์ภพอริของราศีโลกส่งผลในด้านอุปสรรค การแตกแยก การขัดแย้ง การยุยง การทำให้เกิดสงคราม  ถ้าในดวงชะตาดาวอื่น ๆ มาทำมุมในด้านไม่ดีก็ย่อมครองสภาพที่ไม่ดี  
เฉกเช่นเดียวกับผู้ที่เกิดวันพุธ เป็นนักตรรกวิทยา สามารถเข้าใจเหตุผลในสิ่งต่าง ๆ เป็นนักคณิตศาสตร์ การบัญชี สมาคม องค์กร  การเขียนจดหมาย หมายถึงคำพูด ดาวพุธดีก็พูดดี ดาวพุธเสียก็ปากเสีย  ชอบการเดินทาง เป็นพวกเน้นปฏิบัติ มีความคิดระยาว มีความตั้งใจจริง รักษากฎระเบียบ  เป็นนักเจรจาต่อรอง นักประชาสัมพันธ์ ชอบสังคม รักความสวยงาม ขยันอดทน  ถ้าในดวงชะตาใครมีดาวพุธเสียก็ปากเสีย พูดตรงไปตรงมา โกหก การสร้างความแตกแยก สร้างสถานการณ์ให้เกิดเหตุการณ์ด้วยคำพูด ฯ

Like
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2020
Vevo Systems Co., Ltd.